O projektu

EllE je rezultat trenutnih globalnih izazova i lokalnih potreba mladih. Napredak u pogledu ljudskog razvoja je neujednačen i duboki izazovi ostaju: mnogi mladi ljudi suočavaju se sa diskriminacijom, ograničenom političkom uključenošću, visokim nivoom siromaštva, ograničenim pristupom zdravstvenim sistemima, obrazovnim mogućnostima i pristojnim poslovima. Mladi su na prvoj liniji uticaja neodrživih modela zbog njihove marginalizacije i veće ranjivosti. Mladi trebaju učiti, steći kompetencije za izgradnju inkluzivnih održivih modela razvoja. Moraju da oblikuju viziju budućnosti da bi je stvorili. Na lokalnom nivou mladi su pogođeni nedostatkom mogućnosti od strane društva i tržišta rada, nedostaju im znanje i potrebno je da razviju veštine o održivim metodama razvoja. EllE projekat ima za cilj podsticanje učešća i saradnje mladih za održivi razvoj na tri poluostrva Južne Evrope kroz osnaživanje mladih, podsticanje inkluzivnog razvoja i izgradnju otpornih zajednica i nacija.

images

Ciljevi projekta

Specifični ciljevi EllE projekta su:<br />

Poboljšati veštine mladih da pomognu napredak SDG-ova i motivisati ih da postanu aktivni subjekti promena, te na taj način osnažiti ih da svoje ideje pretvore u stvarne društvene aktivnosti

Izgraditi kapacitete kroz razmenu ideja, informacija, iskustava i dobrih praksi - Izgradnja EllE mreže u makroregiji za saradnju mladih i zajedničke akcije

Podići svest, promovisati aktivni dijalog i jačanje međusektorske saradnje mladih i zainteresovanih strana, omogućavajući veću sinergiju u svim oblastima delovanja koje se tiču SDG-ova

Razviti novi holistički (participativni, kolaborativni, inkluzivni i pristupačni) model osnaživanja mladih za implementaciju SDG-ova i ojačati osećaj za inicijativu mladih

Povećati i iskoristiti evropsku saradnju u promociji i implementaciji SDG-ova putem osnaženih mladih